Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Ladda ner Investerarpresentation

Press­meddelanden

Pressmeddelanden

Press­meddelanden

SCA stänger PM5 på Ortvikens pappersbruk

Onsdagen den 20 januari 2021 producerades den

sista rullen papper på SCAs pappersmaskin 5 på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall.
0 Pressmeddelanden

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q4 2020 29 januari 2021 kl. 10.00. OBS Ändrad tid!

Presskonferensen, som hålls i samband med

publiceringen av SCAs rapport för det fjärde kvartalet 2020, kan följas via webbsändning eller telefon.
4 Pressmeddelanden

SCAs julklappar går till Cancerforskningsfonden, BRIS och Läkare utan gränser

SCAs julhälsning till företagets medarbetare

för 2020 var en donation på 1,5 miljoner kronor till tre mottagare. Cancerforskningsfonden i Norrland fick det största beloppet.
3 Pressmeddelanden

SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

SCA höjer priset på vit och brun kraftliner

med €50 per ton. Det nya priset gäller leveranser från den 1 februari 2021.
3 Pressmeddelanden

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q4 2020 29 januari 2021 kl. 09.00

Presskonferensen, som hålls i samband med

publiceringen av SCAs rapport för det fjärde kvartalet 2020, kan följas via webbsändning eller telefon.
9 Pressmeddelanden
Pressmeddelanden

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

Aktiekurs och graf
Aktieutveckling
Aktieutveckling

Hållbarhet

SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet.

Vårt hållbarhetsarbete ska skapa värde för våra kunder och samtidigt bidra till en bättre framtid för kommande generationer genom våra fyra fokusområden klimat, skogsbruk, omsorg om människa och samhälle samt värdebaserad kultur.

Hållbarhet Hållbarhetsmål

Hållbarhet
Hållbarhet

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 30 april 2021.
Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 23 juli 2021.
Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 29 oktober 2021.
IR kalender

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningens uppgift är att säkerställa SCAs åtaganden mot alla sina intressenter, det vill säga aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare.

Bolagsstyrningen ska vara tillförlitlig, tydlig, enkel och affärsinriktad.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning

Kontakta IR

Beställ en tryckt årsredovisning: 
www.sca.com/tryckt 

Mail: 
ir@sca.com

Alla IR-kontakter