Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 21 juli 2020.
Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.
Alla kommande kalenderhändelser

Nyheter och press­meddelanden

Nyheter

Nyheter och press­meddelanden

Information från Östrands massafabrik 9 juli

Under natten mot fredag behöver vi frisläppa

ånga vid uppstarten av fabriken. Detta kan medföra höga ljudnivåer under några timmar.
0

Fortsatt höga betesskador - Längre jakttider ett måste

I början av juli presenterade Skogsstyrelsen

resultatet av älgbetesinventeringen i norra Sverige. Den visar på fortsatt höga viltbetesskador över i stort sett hela norra Sverige och dessutom har skadorna ökat i flertalet älgförvaltningsområden.
0 Pressmeddelanden

Information om luktstörning från Östrands massafabrik 8 juli

Under pågående underhållsstopp (v.28) behöver

Östrands massafabrik öppna systemet för de illaluktande gaserna i fiberlinjen.
0

Unikt samarbete kring biologisk mångfald

Åtta stora svenska företag från fyra bra

nscher går samman i projektet ”Näringslivets Värderingsmetod för Biologisk Mångfald”. Bakom det unika initiativet och samarbetet står Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ecogain.
0
Nyheter
Kontakt
Kontakt

Presskontakt